Podatki od nieruchomości – jakie są naprawdę?

W zależności od tego, gdzie mieszkasz, być może będziesz musiał płacić różne rodzaje podatków od swojej nieruchomości. Podatki te mogą obejmować podatki federalne, stanowe i lokalne.

O podatkach od nieruchomości

Podatki federalne to podatki, które rząd nakłada na własnych obywateli i na prywatne firmy działające w kraju. Podatki te są zwykle powiązane z dochodami, takie jak podatek dochodowy, podatek na ubezpieczenie społeczne i podatek majątkowy.

Podatki stanowe to podatki nakładane przez rząd na osoby fizyczne lub firmy działające w danym stanie. Podatki stanowe mogą być oparte na dochodach, majątku lub sprzedaży.

Dowiedz się więcej o podatkach, jakie pobiera państwo!

Podatki lokalne to podatki nakładane przez rząd na nieruchomości znajdujące się w określonej gminie – o podatkach lokalnych więcej na www.niezalezny.pl. Podatki te mogą opierać się na wartości nieruchomości, budynku lub użytkowaniu gruntów lub licencjach na prowadzenie działalności.

Wysokość podatku, który musisz zapłacić, zależy od Twoich dochodów, wartości nieruchomości i rodzaju podatku, który płacisz.

W większości przypadków ostatecznie zapłacisz więcej podatków niż pierwotnie zapłaciłeś w podatkach federalnych, stanowych i lokalnych. Dzieje się tak, ponieważ rząd opodatkowuje swoich obywateli bardziej niż prywatne firmy, a łączny efekt wszystkich różnych rodzajów podatków może być dość znaczący.

Dlaczego musisz płacić podatek od swojej nieruchomości?

Podatki od nieruchomości to sposób, w jaki władze lokalne, stanowe i federalne mogą pobierać dochody od właścicieli nieruchomości w ich odpowiednich jurysdykcjach. Wysokość podatku, który musisz zapłacić, zależy od Twojej lokalizacji i rodzaju posiadanej nieruchomości. Istnieją dwa główne rodzaje podatków: ad valorem (gdzie wartość opodatkowanego przedmiotu jest określana na podstawie jego wagi lub miary) i specyficzne (gdzie każda jednostka opodatkowania opiera się na określonej właściwości, takiej jak użytkowanie lub własność).Podatki od nieruchomości można obliczyć na poziomie stanu lub jurysdykcji według jurysdykcji.

Podatki od nieruchomości są główną częścią systemu podatkowego w Stanach Zjednoczonych. W zależności od dochodów, wartości nieruchomości i rodzaju podatku, który płacisz, możesz ostatecznie płacić więcej podatków niż pierwotnie zapłaciłeś w podatkach federalnych, stanowych i lokalnych.