Czy uzyskanie rozwodu z orzekaniem o winie jest trudne?

Wiele małżeństw decyduje się na rozstanie i rozpoczęcie nowej drogi. Niestety nie każde małżeństwo w tej kwestii jest zgodne. Rozstaniom towarzyszą ogromne emocje, które bardzo często eskalują na sali sądowej. Niejednokrotnie bywa tak, że istnieją przesłanki do orzeczenia rozwodu z winy tylko jednego małżonka, mimo że sam zainteresowany całkowicie się z tym nie zgadza. Co zrobić w takiej sytuacji?

Kiedy można orzec winę w przypadku rozwodu?

Najczęściej sądy orzekają rozwody bez wskazania winnego, albo raczej z winy obydwojga, jednak jest wiele sytuacji, w których za rozpad pożycia małżeńskiego odpowiada tylko jeden z małżonków. Do najbardziej popularnych należy:

  • zdrada,
  • znęcanie się psychiczne lub fizyczne,
  • oszustwa finansowe,
  • zatajenie kwestii zdrowotnych przed wstąpieniem w związek małżeński.

Oczywiście to tylko te najpopularniejsze powody, które doprowadziły do rozpadu wielu małżeństw. A możliwości jest o wiele więcej. Każda osoba, która zastanawia się nad rozwodem, może skonsultować swój przypadek z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym.

Rozwód z orzeczeniem o winie – czy warto skorzystać z pomocy adwokata?

Bardzo często można spotkać małżonków, którzy decydują się na rozwód za porozumieniem stron. W takich przypadkach najczęściej obie strony występują przed sądem z wolnej stopy i nie korzystają z usług adwokata. Inaczej jest w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie. W takim przypadku obecność specjalisty w dziedzinie prawa może kazać się na wagę złota. Przede wszystkim na sali rozpraw ważne jest rzetelne przedstawienie wszelkich dowodów i argumentów świadczących o winie współmałżonka lub o własnej niewinności, a także rzeczowe odniesienie się do relacji i zdarzeń, które miały miejsce podczas trwania małżeństwa. W przypadku dwojga ludzi, których łączą burzliwe emocje dotyczące kończącego się małżeństwa zachowanie powściągliwości i spokoju może być bardzo trudne. Dlatego obecność doświadczonego adwokata może być na wagę złota.

Adwokat podczas rozwodu – jakie zadania do niego należą?

Niewiele osób ma świadomość, jak wielką rolę odgrywa adwokat podczas rozwodu, a także tuż przed nim. Przede wszystkim jeszcze przed samą rozprawą może wziąć udział w mediacjach i próbować doprowadzić do porozumienia między małżonkami i polubownego zakończenia związku. Oprócz tego do zadań adwokata należy:

  • reprezentacja klienta,
  • przygotowanie dokumentacji związanej z rozwodem,
  • przygotowanie linii obrony,
  • uwzględnienie interesów dziecka, które narodziło się w małżeństwie.

Oczywiście niektóre obowiązki mogą się różnić. Wiele zależy od wymagań klientów, a także od indywidualnej sytuacji. Niemniej jednak celem adwokata jest rozwiązanie rozwodu w taki sposób, aby był on najkorzystniejszy dla klienta. Osoby, które stoją przed trudnym wyzwaniem, jakim jest rozwód, mogą skorzystać z doświadczenia adwokata Wilczyńskiego z Katowic, który specjalizuje się w tego typu problemach https://www.adwokat-wilczynski.pl/specjalizacje/rozwody-i-prawo-rodzinne.

Kiedy orzeczenie winy jednego z małżonków nie jest możliwe?

Istnieją sytuacje, w których podczas rozprawy sądowej małżonkowie otrzymują rozwód, jednak wina nie zostaje wykazana. Dotyczy to sytuacji, w której nie da się jednoznacznie określić, kto w większym stopniu ponosi odpowiedzialność za rozpad więzi. Najczęściej do takich wniosków sąd dochodzi, gdy dowodów świadczących o wyraźnej winie jednego z małżonków jest za mało lub przeciwnie, dowodów jest bardzo dużo i dotyczą obydwojga bliskich sobie do niedawna osób. W takim wypadku sąd może zasądzić rozwód bez orzekania o winie lub o winie obydwojga.

Niezależnie od sytuacji i wybranej drogi, warto zdecydować się na konsultacje adwokackie, a nawet stałą współpracę z adwokatem, który weźmie na swoje barki przygotowanie dokumentów i zadba o inne aspekty dotyczące rozwodu.