Czym jest grupa G-7 i jaki jest jej wpływ na światową gospodarkę?

Każdy zjazd G7 to wydarzenie monumentalne dla całej gospodarki światowej. Podejmowane są tam najważniejsze ekonomiczne decyzje. G7 to grupa siedmiu najbardziej rozwiniętych gospodarek świata: Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Przywódcy rządów tych krajów spotykają się cyklicznie w celu omówienia międzynarodowych kwestii gospodarczych.

Nie ma wątpliwości, że kapitalizm jako system przyniósł ludzkości wiele dobra. Pomógł miliardom ludzi wyjść z ubóstwa i pomogła zwiększyć bogactwo, zdrowie i edukację ludzi na całym świecie. Globalny kapitalizm wolnorynkowy umożliwia konkurencję, innowacyjność i wolny wybór. Nie znaczy to jednak, że świat nie ma już żadnych problemów. Nawet najpotężniejsze gospodarki świata muszą się z nimi mierzyć.

Głównym celem G-7 jest dyskusja, a czasem wspólne działanie na rzecz rozwiązywania globalnych problemów, ze szczególnym naciskiem na kwestie gospodarcze. Trudne kwestie zawsze są i w społeczeństwie potrzebny jest ktoś, kto mógłby je rozwiązać. Czy G-7 spełnia swoją funkcję? Od momentu powstania grupa omawiała kryzysy finansowe, systemy monetarne i główne kryzysy światowe. Dziś niezwykle palącą kwestią są postępujące zmiany klimatu. Ostatni szczyt G-7 był skoncentrowany właśnie na tej trudnej społecznie kwestii – ustalono powszechną taktykę dekarbonizacji, odejścia od użycia energii pochodzącej z wydobycia węgla. Przywódcy G-7 starają się też opracować efektywną strategię szczepienia ludzi przeciw COVID. Ważnym przedmiotem rozważań jest także edukacja.

Dziś coraz częściej używa się skrótu G20, który lepiej oddaje wielobiegunowy porządek światowy – coraz więcej gospodarek cieszy się dużym poziomem rozwoju. Cele G20 dotyczą koordynacji polityki między jej członkami w celu osiągnięcia globalnej stabilności gospodarczej, zrównoważonego wzrostu; promowanie regulacji finansowych, które zmniejszają ryzyko i zapobiegają kryzysom finansowym mogącym wystąpić w przyszłości.

Szczyty G-7 i G-20 mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania współczesnej gospodarki. Przedmiotem refleksji przedstawicieli grupy są cele globalne, ważne dla całej ludzkości. Regularne międzynarodowe spotkania są ważne – jest to przykład na to, że w polityce światowej powinno być miejsce na międzykrajowe debaty. Problemy świata wymagają interwencji z różnych stron, uwzględnienia wielu wartościowych perspektyw, mogących dać pełny obraz dyskutowanych kwestii. Taka integracja najpotężniejszych gospodarek świata jest bez wątpienia potrzebna, by osiągnąć ważne dla świata cele.

1 thought on “Czym jest grupa G-7 i jaki jest jej wpływ na światową gospodarkę?

  1. Grupa G-7 powinna zacieśniać współpracę gospodarczą i militarna żeby oprzeć się zapędom Chin i Rosji. Oba kraje są dla nas zagrożeniem.

Comments are closed.