Co warto wiedzieć o walucie euro?

Euro (€) jest oficjalną walutą stosowaną w 19 z 27 państw Unii Europejskiej, tworzących tzw. euro strefę. Została wprowadzona w 1999 r. (jako pierwsze przyjęły ją m.in. Belgia i Francja).

Ostatnim krajem, który dołączył do strefy euro jest Litwa (2015). Polska – pomimo iż jest członkiem UE – od 2004 r. do tej pory nie zdecydowała się implementację unijnej waluty. Waluta euro została sklasyfikowana przez portal materialista.pl jako jedna z najpopularniejszych na świecie.

Dlaczego kurs euro tak szybko rośnie?

Wielu z nas zastanawia się obecnie dlaczego kurs euro jest tak wysoki? W ostatnich dniach kształtuje się on na poziomie ok. 4,75 PLN, podczas gdy jeszcze trzy lata za jednego euro trzeba było zapłacić niemal 40 gr mniej. Odpowiedź jest prosta – niestabilna sytuacja.

Analizując wykres EUR/PLN można zauważyć, iż EUR umacnia się względem PLN zawsze gdy dochodzi do nadzwyczajnych wydarzeń – inwestorzy znacznie bardziej ufają bowiem wówczas mocnym gospodarkom, które z założenia mają większe szanse na poradzenie sobie z kryzysami. Pierwszy wyraźny skok nastąpił wiosną 2020 r., kiedy to kurs EUR poszybował do przeszło 4,60 PLN. Oczywiście powodem była pandemia i wiążąca się z nią niepewność. Kolejny skokowy wzrost nastąpił w drugiej połowie lutego 2022 r. na skutek wojny w Ukrainie – euro umocniło się wówczas względem złotówki o przeszło 10% osiągając najwyższy w historii poziom powyżej psychologicznej bariery 5 zł.

Zakrojona na tak szeroką skalę wojna przy polskiej granicy zdecydowanie nie pomaga rodzimej walucie – inwestorzy boją się lokować swoje środki w dobie tak niestabilnej sytuacji politycznej, a spadek popytu na walutę powoduje jej ciągłe osłabianie.

Trudno jest przewidzieć jak kurs euro będzie kształtował się względem złotówki w najbliższych miesiącach

W tak niestabilnych warunkach gospodarczych (inflacja, spadek inwestycji) wątpliwe jest jednak wyraźne umocnienie się złotówki. Oczywiście – ostatnie słowo nalezy jednak do NBP, który posiada narzędzia mogące pomóc w umocnieniu waluty.